skip_navigation

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Derive, Volume

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Area, Curriculum, Functions

Herons formel | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | Beräkna bl.a. arean av en triangel och avsluta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Area, Probability, Programming, STEM, Triangle

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Publisher: T³ Europe

Editor: Koen Stulens

Author: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area

Arean av en viss rektangel

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Vika en A4

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Att inhägna ett rektangulärt område

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

A Lunar Ellipse

Students consider the question "What is the shape of the curve forming the terminator of the crescent moon?" They then calculate the area of the crescent and graph its variation over one m…

Author: Ian Galloway

Område:  STEM

Labels: 3D Geometry, Coding, Algebra, Randomness, Angles, STEM, Area, T3, Ellipse, TI-Innovator, Frequency, Modelling, Physics, Sine

Circle Area Formula

Supports the conceptual understanding of where the formula A=π*r² comes from.

Author: Nevil Hopley

Område:  Mathematics

Labels: Circle theorems, Area

Estimating fractional areas

An activity to help students think about and appreciate simple fractions.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: David J C Elgin

Område:  Mathematics

Labels: Fractions, Percentages, Area

Fraction Diagrams

Assistance to understand fractions.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: David J C Elgin

Område:  Mathematics

Labels: Fractions, Area

Volumes of prisms

The volume of a number of different prisms are found in this unit.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: David J C Elgin

Område:  Mathematics

Labels: Area, Surface area, Volume, Prisms

Areas of quadrilaterals and polygons

The areas of quadrilaterals, n sided shapes and regular polygons are found using the trig area formula.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: David J C Elgin

Område:  Mathematics

Labels: Area, Trigonometry

Carpeting

Students are expected to work out the cost of carpeting a room using different carpet kinds and adding VAT to the bill.

Publisher: Texas Instruments UK

Author: David J C Elgin

Område:  Mathematics

Labels: Area, Percentages