skip_navigation

Tricks och Tips (1) - Bli en fönsterspecialist

Här tipsar vi om hur man kan ställa in räknarens grafiska fönster på ett smart sätt när man plottar grafer och diagram.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Graphs, , , , Function Plotter

Tricks och Tips (2) - Statistiska samband

Här visas vi hur man kan ladda ner stora datamängder från webben till räknaren statistikeditor och sedan göra olika analyser.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Scattergraphs, , 

Tricks och Tips (3) - Upprepade beräkningar

Tänk dig att du ska dra roten ur ett tal och rotknappen inte fungerar. Hur gör du då?

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Recursion, Sequences

Tricks och Tips (4) - Massa tips när du jobbar med grafer

I detta dokument har vi samlat ett antal olika tips som du har nytta av när du jobbar med grafer. De kommer inte i någon bestämd ordning om de inte hänger ihop på något sätt.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Graphs, , , 

Tricks och Tips (5) - Jobba med funktionsuttryck på olika sätt

I detta dokument visar vi hur du kan jobba med sammansatta funktioner. Här behandlas också inverser till funktioner

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Functions, Inverse function, , 

Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Finance, Interest, , , 

Tricks och Tips (7) - Infoga bilder

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Regression, Exponential, 

Tricks och Tips (8) - Från förändringshastighet till derivata

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Derivative, 

Tricks och Tips (9) - Integralberäkningar

Här tittar vi på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra g…

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Area, Integral calculus, , 

Tricks och Tips (10) – Derivatans geometriska tolkning

De flesta moderna räknare brukar ha verktyg för numerisk derivering inbyggt. Då approximeras derivatan i en punkt med hjälp av en differenskvot.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Derivative, Tangent, Differential calculus, 

Massor med smarta tips för att komma i gång med din grafräknare

Samling av beskrivningar av olika funktioner i en grafritande miniräknare som snabbstartguide för elever. Kom ihåg: du har kontrollen. Täcker kurserna 1 och 2 enligt de nya läroplanerna frå…

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Die Bisektionsmethode

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Område:  Mathematics, Computer Science

Labels: Programming, Python

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Regula Falsi

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Område:  Mathematics, Computer Science

Labels: Programming, Python

Ein MMS wie der TI-Nspire™ CX II-T CAS bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten

In dem Beitrag zeigen die Autoren am Beispiel der Lösung von Bewegungsaufgaben, dass sich mit Hilfe von MMS vielfältige Lösungsmöglichkeiten nutzen lassen.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Author: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Solving equations, Problem Solving, MMS, CAS

Derive Newsletter Nr. 128 + CAS-TI-Nspire

In dem Derive Newsletter Nr. 128 sind wieder einmal interessante Beiträge zu CAS mit DERIVE und TI-Nspire erschienen. In englischer Sprache, teilweise in deutscher Übersetzung in der Anlage…

Publisher: Derive User Group

Editor: Josef Böhm

Author: Wolfgang Alvermann, Michel Beaudin, Josef Böhm, Tania Koller

Område:  Mathematics

Labels: Solving equations, Analytic Geometry, , Stochastics

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Die Collatz-Vermutung

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Område:  Computer Science, Mathematics

Labels: Programming, Python

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Die Caesar-Verschlüsselung

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Område:  Computer Science, Mathematics

Labels: Programming, Python

Recording of Sharing Inspiration: Numerical Methods of Solving Equations to Develop Computational Thinking and Math Learning

Computational Thinking is of growing interest in many countries. It’s at the edge to become a explicit mathematical skill in new curricula.

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway

Author: Raul Gonçalves

Område:  Mathematics, Computer Science

Labels: , Coding, Sharing Inspiration 2022

Numerical Methods of Solving Equations to Develop Computational Thinking and Math Learning

Computational Thinking is of growing interest in many countries. It’s at the edge to become a explicit mathematical skill in new curricula.

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway

Author: Raul Gonçalves

Område:  Mathematics, Computer Science

Labels: , Coding, Sharing Inspiration 2022

Vier-Kreise-Satz von René Descartes – weitere Beispiele

Der Beitrag behandelt den sogenannten Vier-Kreise-Satz von Descartes unter Nutzung des TI-Nspire™ CX II-T CAS.

Publisher: T³ Deutschland

Author: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Område:  Mathematics

Labels: , Algebra, Circles, Notes, CAS, MMS